Bandi per Tirocini formativi

Documenti categoria Bandi per Tirocini formativi\
Documento Download Data
Prot. n. 630 - 2023 - Determina d'Ammissione tirocinio formativo 2023 191 KB 16/05/2023
Prot. n. 597 - 2023 - Bando Tirocinio Formativi ex art.73 D.L.n.69.2013 236 KB 05/05/2023
Bando Tirocinio Formativi ex art.73 D.L.n.69.2013 346 KB 12/03/2021
Bando per Tirocinio Formativo 108 KB 28/05/2020